Seneste nyheder

 
 

Nyheder

Tømning af brandhaner i uge 45 og 46 30-10-14

I uge 45 og 46 foretages eftersyn af brandhaner i Lejre Kommune. Ved afprøvningen vil der kunne forekomme misfarvet vand i en kortere periode. Vandet vil ikke være sundhedsfarligt, og misfarvningen vil normalt forsvinde efter en kort udskylning gennem vandhanerne. Der skal endvidere sikres plads...

Ny beredskabschef og viceberedskabschef 19-10-14

Lejre Brandvæsen har med virkning fra den 8. oktober fået ny beredskabschef og viceberedskabschef. Beredskabschefen og viceberedskabschefen er henholdsvis John Olesen og Søren Lundhild. De vil i deres virke som øverste ledelse for Lejre Brandvæsen, samtidig være beskæftiget som beredskabschef...

Kampagne uge 40 16-08-14

Igen i år har landets skole fokus på børns brandsikkerhed. Dette sker med en stor kampagne i uge 40. Kampagnen har særligt fokus de mindste elever. I kampagneugen gennemfører skolerne mange aktiviter, som handler om at lære børn, at blive mere bevidste om farerne ved ild - og lære at handle...

Akutte opståede skader på kommunale ejendomme

Lejre Kommune har indgået en service-aftale med Lejre Brandvæsen for at minimere omfanget af skader på kommunale ejendomme. Vagtordningen kan kun anvendes, hvis særlige forhold er gældende, læs mere her.

Hvis skaden ikke er akut som beskrevet i linket ovenfor, så kontaktes Team Kommunale Ejendomme på tlf. 46464930 inden for kommunes telefontider mandag-tirsdag kl. 10-13, torsdag kl. 10-18 og fredag kl. 9-12.

Bemærk vagtordningen gælder udelukkende kommunale ejendomme i Lejre Kommune.

Ansøg om midlertidig overnatning

Før overnatning må finde sted på skoler, i børnehaver, sportshaller og andre insti-tutioner m.m. i Lejre Kommune skal der indhentes tilladelse fra brandmyndig-heden.

Du finder ansøgningsskemaet her.

Du kan læse mere om reglerne for midlertidig overnatning her.

Bliv Brandmand